Oroligt i Bangladesh inför valet i december

Uppvaktning. På bilden står Begum Rokeya i mitten omgärdad av från vänster Maj-Lis Koivisto, styrelseledamot, Birgitta Persson, medlem, Eva Hägerstrand, revisor, Stephen Hinton, medlem, Israt Lindblom, suppleant, Olof Meurling, medlem, och längst till höger föreningens ordförande Christina Tillö.                                Foto: Jan Johansson

Informerade styrelsen om situationen i Bangladesh

Landet befinner sig i en valperiod med strejker och andra oroligheter, vilket indirekt påverkar SUS. En del medarbetare har utsatts för hot.  Förutom det naturkatastrofer skapar också social och politisk oro, som tar sig uttryck i ökat familjevåld, vilket ökar trycket på SUS. 

Begum Rokeya berättade vid ett möte med föreningens styrelse att SUS nu är verksamt med åtta projekt i fem distrikt. Just nu är organisationen stabil och verksamheten rullar på.

Dream Center har vunnit en upphandling att anordna kurser för kvinnor som ska resa utomlands. I höst kommer tio sådana kurser att anordnas.

De viktigaste framgångarna för SUS efter 30 års verksamhet är att kvinnor kan röra sig friare utanför hemmet, de har tagit plats i offentligheten och deltar i möten och debatt där de för fram sina perspektiv och problem. De röstar i val och då inte enligt vad maken säger, utan har en egen åsikt. Kvinnor har också lärt sig förstå ekonomi och därigenom skaffat sig ett eget handlingsutrymme att påverka familjens ekonomi. De är i dag mer medvetna om sina rättigheter.

En annan avgörande framgångsfaktor är att barnen går i skolan. 

Det Rokeya sörjer är att hon inte har lyckats att överlämna organisationen till en ny kvinnlig ledare.

Landet befinner sig i en valperiod med strejker och andra oroligheter, vilket indirekt påverkar SUS. En del medarbetare har utsatts för hot.

Naturkatastrofer skapar också social och politisk oro, som tar sig uttryck i ökat familjevåld, vilket ökar trycket på SUS. Drog- och spelmissbruk, och korruption, är andra samhällsproblem.

De många rohingyerna som flytt från Myanmar lever rättslösa i flyktingläger.

Kriminaliteten ökar i samhället, liksom klyftorna.

Bangladesh regering har ändrat landets status från låginkomst- till medelinkomstland, vilket enligt Begum Rokeya är valpropaganda som inte speglar den faktiska situationen. 

Framgångar finns ändå inom familjeplanering, utbildning och ökad medvetenhet om omvärlden via internet.

Annika Gillegård

 Kvinnor har också lärt sig förstå ekonomi och därigenom skaffat sig ett eget handlingsutrymme att påverka familjens ekonomi.”

 

Kommentera