Välkommen till SUS och den svenska stödgruppen

Nyheter

Our new integrated approach

Having seen micro-credit alone give disappointing results, SUS initiated a more comprehensive approach working with different social units in a village. Up to now, results have been outstandingly positive.

Read More

Stöttar SUS sedan 1994

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, som vår förening samarbetar med om biståndet till SUS, firar 40 år som biståndsorganisation. Inger Forsberg berättar om de 40 årens arbete:

Read More

En curry att njuta av

Selina Parvin, som sitter i föreningens styrelse, är matintresserad och bjuder denna gång på ett recept på en svamp- och paneercurry.

Read More

Ordförande Tillö tackar för sig

Christina Tillö, föreningens ordförande, kliver av från uppdraget vid kommande årsmöte 24 mars. Uppdraget har varit berikande, skriver hon i sin avskedstext.

Read More

Lars och Shilpi

I vår serie Vem är vem i föreningen och i SUS kommer vi till två trotjänare: Lars Gillegård har varit med i Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh sedan start, och Shilpi Biswas var med från början när SUS startade med rehabilitering av funktionshindrade.

Read More

Folkrörelse skyddar kvinnor

Stop Violence Against Women är grupper av aktivister i byarna som utsatta kvinnor kan vända sig till för att få hjälp när de utsatts för våld och andra typer av övergrepp, eller när de har problem i äktenskapet. Förra året registrerade SVAW-grupperna till exempel 192 fall av misshandel kopplade till hemgift, dowry. Läs mer om verksamheten under 2015 i artikeln från SUS-nytt 1/2016.

Om Bangladesh

Här bjuder vi på mat och kultur med anknytning till Bangladesh.

Om Bangladesh